1

2

3

4

5

 

Propozycje w zakresie innych propozycji dofinansowań do zakupu nieruchomości

Zakończenie realizacji programu rządowego „Rodzina na swoim” spowodowała konieczność podjęcia rozważań nad wprowadzeniem różnorodnych innych programów wpierających społeczeństwo. Wszelkie działania państwowe mają bowiem pomagać ludziom w poprawie ich sytuacji życiowej oraz ekonomicznej. Niemniej jednak, w chwili obecnej, nie ma konkretnego planu, co do kolejnych działań państwa w kwestii nieruchomości. Wszystkie spekulacje oraz plotki są jedynie domysłami ich twórców. Budżet państwa nie dysponuje bowiem możliwościami kolejnych wznowień programu albo zmiany istniejącego programu. Kryzys gospodarczy oraz mniejsze dochody państwa spowodowały konieczność powzięcia kolejnych oszczędności. Wszyscy spóźnialscy, którzy nie skorzystali z oferowanej pomocy będą zatem musieli liczyć na własne siły w procesie nabywania wybranych nieruchomości. Warto pamiętać, że koszty związane z prowadzeniem programu rządowego „Rodzina na swoim” będą ponoszone jeszcze przez kilka lat. Oznacza to dla państwa okres wzmożonych wydatków związanych z realizowaniem podpisanych umów kredytowych. Trudno się spodziewać, żeby w tym okresie zapoczątkowano nowe propozycje budżetowe. Konieczne zatem stało się odłożenie rozmów oraz planów programowych na bardziej dogodne finansowo terminy dla budżetu państwa. Rynek nieruchomości jednak nie stracił zainteresowania. Ludzie decydują się na samodzielne sprostanie owym wyzwaniom.

Jakie nieruchomości możemy nabywać na rynku

Na rynku nieruchomości znajdziemy wiele, różnorodnych rodzajów obiektów budowlanych. Każde rozwiązania spełnia określone cele. Nie wszystkie budynki przeznaczone są do zamieszkania. Wiele ofert dotyczy obiektów użytkowych oraz komercyjnych. Niemniej jednak, zdecydowana większość ofert sprzedaży nieruchomości opiera się właśnie o budynki mieszkalne. Rynek nieruchomości to, przede wszystkim, różnorodne rozwiązania mieszkań w obiektach wielorodzinnym. Najpopularniejsze są, oczywiście, bloki oraz wieżowce, ale i kamienice cieszą się zainteresowaniem potencjalnych klientów. nic zatem dziwnego, że w obrocie nieruchomościami różnorodne oferty szybciej lub wolniej zostają sprzedane. Każdy znajduje bowiem odpowiadające rozwiązanie oraz takie, które sprosta jego oczekiwaniom i możliwościom finansowych. Rynek nieruchomości to również rozwiązania domków jednorodzinnych. Takie propozycje dopiero od niedawna cieszą się zainteresowaniem oraz są coraz częściej kupowane na rynku. Domek stanowił dla większości społeczeństwa luksusowe dobro, na które zawsze brakowało środków. Dopiero od niedawna jest to forma mieszkania dla bardziej zamożnych osób, jednak tych osób jest zdecydowanie więcej. W ramach działania rynku nieruchomości znajdziemy również inne propozycje w innych przedziałach cenowych i organizacyjnych.

Skomplikowane procedury przyznawania dofinansowania

Wszelkiego rodzaju programy rządowe oraz różnorodne konkursy finansowane ze środków państwowych wymagają spełnienia szeregu kryteriów, zarówno dla uczestnika, jak i osoby prowadzącej. Nic zatem dziwnego, że realizowany niedawno program rządowy „Rodzina na swoim” nie prowadziły wszystkie instytucje bankowe. Konieczne było zaprezentowanie wyników finansowych oraz różnorodnych raportów finansowych, ale również konieczne było posiadanie gwarancji rządowej. Instytucje bankowe, które dysponują obcym kapitałem nie otrzymaj a takiej gwarancji. Państwo wspiera inicjatywy krajowe oraz pozostające na naszym rynku. Rozgraniczenie oraz różnorodne uwarunkowania gospodarcze banków spowodowały, że tylko wybrane jednostki oferowały uczestnictwo w omawianym projekcie. Nie było to jednak takie proste. Oprócz wstępnych kwalifikacji na podstawie wieku i przybliżonych dochodów konieczne było sprawdzenie nieruchomości. Szereg specjalistów próbował analizować prezentowane projekty. Żaden z nich, najczęściej, nie miał pojęcia o budownictwie i projektowaniu i najczęściej kompletnie nie rozumiała zawartych informacji. Konieczne zatem stawało się wyjaśnienie wszystkich niezgodności oraz ewentualna obrona własnych racji. Brak wiedzy budowlanej powodował również szereg wymagań dokumentów, jakie musieliśmy dodatkowo dostarczać do instytucji finansujących.

Silne zainteresowanie banków współpracą z państwem

Wszelkiego rodzaju inicjatywy państwowe w zakresie wspomagania obywateli na ryku nieruchomości cieszą się dużym zainteresowaniem banków. Jest to bowiem darmowa i perfekcyjna reklama dla danych instytucji bankowych. Wiadomym jest, że udzielane kredyty stanowią bardzo dochodowe przedsięwzięcia bankowe. Pożyczamy określone kwoty pieniężna, ale oddać musimy zdecydowanie wyższe kwoty. Taka zasada stosowana była zawsze, stosowana jest teraz oraz stosowana będzie w działaniach banków. Kwoty odsetek oraz oprocentowania kredytów sprawiają, że niewielkie grono klientów może pozwolić sobie na taki krok. Ciekawym rozwiązaniem tają się różnorodne programy rządowe. Jednym, z takich programów, jest projekt: „Rodzina na swoim”. Wszelkiego rodzaju dofinansowania państwowe cieszą się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Nic zatem dziwnego, że banki prowadzące działania programowe zyskały o wiele większe grono klientów, aniżeli inne instytucje finansowe. Pożądanym sposobem pozyskiwania nabywców produktów bankowych będzie właśnie udział w realizowanych programach rządowych. Zamknięcie realizacji programu spowodowało wielkie zainteresowanie przedstawicieli banków, w zakresie kolejnych kierunków podejmowanych działań społecznych. Z pewnością niebawem powstanie nowy i ciekawy program rządowy dla określonych grup społecznych.

Program państwowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Korzystający z programu rządowego „Rodzina na swoim” muszą dostosować się do zasad, jakie określa regulamin oferty. Wszystkie odstępstwa oraz złamanie regulaminu może skutkować wycofaniem danego dofinansowania. Koniecznym staje się odpowiednie przeczytanie oraz zrozumienie danego regulaminu, gdyż inaczej możemy popaść w finansowe problemy. Wszelkie środki budżetowe przyznawane są w miesięcznych transzach na konto banku kredytobiorcy. Oznacza to, że współpraca z państwem w zakresie zakupionej nieruchomości trwa kilka lat. Przez ten okres bak spłaca połowę odsetek od posiadanego kredytu. Takie rozwiązania kuszą potencjalnych zainteresowanych. Niewiele osób wie, że na dane nieruchomości [rzez cały okres współfinansowania państwowego nie można prowadzić działalności gospodarczej. Jeżeli do tej pory prowadziliśmy działania w domu, o w tej chwili, aktywne prowadzenie firmy na terenie wspomaganej nieruchomości jest zabronione. Możliwe jest zarejestrowanie tam działalności gospodarczej. Wiadomym jest bowiem, że wiele osób posiada zarejestrowana firmę tam, gdzie jest ich adres zameldowania. Niemniej jednak stworzenie w nieruchomości biura albo miejsca przyjmowania klientów jest całkowicie zabronione. Budżet państwa wspomaga bowiem zakup nieruchomości mieszkalnych, a nie nieruchomości hacele gospodarcze.

Jak działała pomoc państwowa na zakup nieruchomości

Zasady działania oraz sposoby przekazywania środków finansowych na zakup własnej nieruchomości oznaczone są w regulaminie programowym. Każdy zainteresowany musi jednak wiedzieć, że przyznanie pomocy nie oznacza fizycznego przyznania gotówki. W zakresie działanie programu operuje się przelewami elektronicznymi, aczkolwiek żaden z nich nie trafia na konto uczestnika. Jest to bowiem wsparcie rządowe na spłacenie odsetek kredytu hipotecznego. Wszystkie przyznane środki wypłacane są w transzach miesięcznych na wskazany rachunek bankowy. Każdy przelew musi wpływać na konto po zaksięgowaniu wpłaty posiadacza kredytu. Dopiero w tym momencie można rozliczyć przyznaną dotację. Decydując się na skorzystanie z kredytu z hipotecznego w ramach programu „Rodzina na swoich” konieczne było i jest, aby regularnie wpłacać swoje raty kredytowe. Nawet najmniejsza różnica od podanej wartości będzie skutkowała nie rozliczeniem środków rządowych. W procesie przyznawanie środków finansowych jest dokonanie wpłaty własnej. Oznacza to, że owa pomoc pokrywa tylko częściowe koszty zakupu nieruchomości. Konieczne jest posiadanie środków na wpłatę własną, które weryfikowane są przed podpisaniem umowy kredytowej. Zasad i nakazów dla posiadaczy kredytów hipotecznych z programem ”Rodzina na swoim” jest bardzo wiele. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich, dlatego przeczytanie regulaminu będzie koniecznością.

Do kogo skierowany był program „Rodzina na swoim”

Wszelkiego rodzaju konkursy oraz programy, jakie realizowane są na rynku skierowane są do ściśle określonej grupy odbiorców. Nie każdy może wziąć udział w takich projektach. Również różnorodne programy rządowe wykazują tendencje do ograniczania ilości możliwych zainteresowanych. Do niedawna podstawowym programem rządowym był program „Rodzina na swoim”. Jego zadaniem było pomaganie w nabywaniu własnych nieruchomości. Sytuacja gospodarcze i ekonomiczna ludzi sprawiła, że zdecydowanie mniej osób mogło pozwolić sobie na zakup mieszkania. Problem mieszkaniowy stał się więc problemem społecznym. Dla poprawienia sytuacji oraz uzdrowienia gospodarczego sektora nieruchomości wprowadzono właśnie program „Rodzin na swoim.” Dotyczył on jednak ściśle określonej grupy odbiorców. W ramach projektu, z oferowanego wsparcia finansowego mogły skorzystać zarówno osoby samotne, jak i rodziny. Warunkiem było jednak posiadanie odpowiedniego wieku. Przynajmniej jeden kredytobiorca musiał pozostawać poniżej 28 roku życia. Ten pułap określał, że cała koncepcja przeznaczona jest do ludzi młodych oraz rozpoczynających samodzielne życie. Program pozwalał na dowolne niemal wybranie nieruchomości. Istniał jednak maksymalne rozwiązania wielkościowe odmienne dla osób samotnych oaz różne dla rodzin. Większość młodych osób mogła również liczyć na podniesienie wiarygodności bankowej, gdyż program pozwalał na zdecydowane zmniejszenie rat kredytowych.

Państwowa pomoc na zakup nieruchomości

W ramach działania programu rządowego „Rodzina na swoim” przyznawana była pomoc dla osób starających się o nabycia własnego mieszkania albo domu. Takie wsparcie stanowić mogło kwotę nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest to zatem suma stosunkowo poważna. Nic zatem dziwnego, że wiele osób zdecydowało się na podjęcie działań zmierzających do uzyskania dofinansowania. Niestety, oferta ta nie była aż taka prosta. Uzyskanie akceptacji Banku Gospodarstwa Krajowego dysponującego środkami budżetowymi na realizację umów kredytowych było nie lada wyzwaniem. Tony dokumentów oraz oświadczeń to standard proceduralny. Specjaliści dokładnie weryfikowali otrzymany projekt, ale i tak wymagano wycen i innych dokumentów potwierdzających wielkość i dane nieruchomości.  Problemy w zakresie proceduralnym to jedna strona medalu. Z drugiej strony następowało wiele problemów natury organizacyjnej. Program przewidywał nałożenie ograniczeń na potencjalnych zainteresowanych. Pierwszym ograniczeniem była wiek kredytobiorcy. Przynajmniej jednak osoby musiała pozostawać w granicy wiekowej. Drugim ograniczeniem była wielkość mieszkania, czy domu. W obu przypadkach nie można było objąć dofinansowaniem nieruchomości większych, aniżeli określone w regulaminie. W ten właśnie sposób rządowy program okazał się rządowym problemem.

Szał w sektorze budownictwa

Koniec roku spowodował wielkie zawirowania w sektorze budownictwa. W większości przypadków jest to czas, który charakteryzuje się niewielkim zainteresowaniem w sektorze budownictwa. Nieodpowiednie temperatury powietrza oraz trudności pogodowe sprawiają, że wszystkie prace zewnętrze są wręcz niemożliwe do wykonania. Wewnętrzne wykończenia obiektów są możliwe do realizowania, aczkolwiek konieczność zastosowania odpowiedniego sprzętu powoduje, że wiele osób nie korzysta  z takich możliwości. Informacja o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach programu rządowego „Rodzina na swoim” spowodowała, że wiele osób zdecydowało się na skorzystanie z tych ostatnich możliwości uzyskania wsparcia. Wnioski można było składać do końca 2012 roku, ale niektóre umowy kredytowe podpisywane były również na początku tego roku kalendarzowego. Przyznanie pozytywnych decyzji kredytowych spowodowała szał w budownictwie. Rodziny zdecydowały się na rozpoczęcie prac budowlanych albo remontowych w posiadanych nieruchomościach. Mimo niskich temperatur oraz zdecydowanych utrudnień, wiele opcji wykonawczych wprowadzono w życie. Firmy budowlane nie narzekają zatem na przestój w gospodarce. Telefony z pytaniami o wolne terminy urywają się. Można powiedzieć, że pracy jest nawet więcej, aniżeli w trakcie sezonu budowlanego.

Koniec programu „Rodzina na swoim”

Wraz z końcem 2012 roku nastąpiło zamknięcie programy rządowego „Rodzina na swoim”. Był to projekt państwa, który przewidywał pomoc obywatelom w nabywaniu własnych nieruchomości mieszkalnych. Projekt kontynuowany był przez wiele lat. Uczestnikami koncepcji były zarówno osoby samotne, jak i różnorodne rodziny. Dzięki wsparciu finansowemu mogli zaoszczędzić środki i wykorzystać je w inny sposób. Oficjalne zamknięcie programu nie jest równoznaczne w całkowitym odcięciem się państwa od wspierania obywateli. Efekty podpisanych umów oraz przyznanych pozytywnych decyzji będą występowały jeszcze prze osiem lat. Wtedy dopiero będziemy mogli mówić o zakończeniu programu. Wszystkie dofinansowania w zakresie zakupu nieruchomości przyznawane były na okres ośmiu lat. Oznacza to, że bez względu na długość okresu spłaty kredytu, nasze raty będą zdecydowanie niższe przez ten okres. W zależności od wielkości kredytu, kwoty pomocy również będą inne. Niemniej jednak, nie wszyscy mogli skorzystać z takiej opcji. Państwo określiło wiele podstawowych kryteriów oraz szczegółów, które potencjalni zainteresowani musieli spełnić. Nawet najmniejsze odchylenia od owych standardów skutkowały negatywną decyzją o przyznaniu pomocy. Niemniej jednak, wysokość pomocy jest była na tyle atrakcyjna, że wnioski kredytowe wpływały niemal codziennie.